Trygghetsgaranti-logo

Trygghetsgaranti

Vi vet at livet er uforutsigbart. Derfor ønsker vi å tilby deg som kunde en Trygghetsgaranti når du kjøper bolig hos oss – helt gratis. Du skal også slippe å betale for din nye bolig før den er innflyttingsklar. Ingen forskudd, ingen betalingskrav.

Trygghetsgarantien dekker

Dersom uforutsette hendelser som påvirker privatøkonomien din skulle oppstå i byggeperioden og før overtakelse av leiligheten kan vår Trygghetsgaranti tre i kraft. Den er opprettet for at våre kunder skal føle seg ekstra ivaretatt, og dekker følgende uforutsette hendelser:

  • Arbeidsledighet
  • Arbeidsledighet hos ektefelle / samboer
  • Sykdom hos kjøper / ektefelle / samboer som medfører varig inntektsbortfall og som ikke kan avhjelpes av forsikringsordning eller tilsvarende
  • Dødsfall hos ektefelle

Dersom noe av ovennevnte inntreffer kan du når som helst, før innflytting, trekke deg ut av kjøpskontrakten.

 

Har du spørsmål?

Kai Nordal

Stilling
Salgsansvarlig LeieEie
E-post
Telefon
404 02 578