LeieEie-logo

LeieEie

Nå kan du leie (egen bolig) til du har råd til å eie!

LeieEie er et konsept som A. Utvik har etablert for å gjøre det enklere å komme seg inn på boligmarkedet uten egenkapital. Konseptet LeieEie har blitt godt mottatt. Vi nærmer oss 100 LeieEie-boliger.

Skåredalstoppen – Trinn 1

  Bolig Etasje Soverom Areal LeieEie pr. mnd.
+ 305 3 2/3 89m² 12.900,-

Stadion Terrasse

  Bolig Etasje Soverom Areal LeieEie pr. mnd.
+ 104 1 2 86,5m² 12.800,-
+ 107 1 2/3 90m² 12.900,-
+ 308 3 2 87m² 12.900,-

Enkeltstående leiligheter

  Prosjekt Bolig Etasje Soverom Areal LeieEie pr. mnd.
+ Vassbrekke 9 1 2 64m² 9.900,-
+ Tjøsvoll 2 2 60m² 8.700,-

Slik fungerer modellen

Ved å benytte LeieEie får du mulighet til å flytte inn i splitter ny leilighet som du har rett – men ikke plikt – til å kjøpe når egenkapitalen er på plass. Husleien betales etter en modell som gjør at du automatisk bygger opp egenkapital i leieperioden. Etter kun tre års leie har du mulighet til å kjøpe boligen. I tillegg er det helt risikofritt for deg å benytte deg av konseptet.

Det handler om å gjøre det enkelt å komme seg inn på boligmarkedet for familier og enkeltpersoner som ikke har nok egenkapital. LeieEie er et boligsosialt konsept tilpasset alle aldersgrupper.

Med dagens strenge regler for egenkapital er det tøffere enn noengang å komme seg inn i boligmarkedet. Dette gjelder ikke bare unge og nyutdannede, men mennesker som får endret livssituasjon i forbindelse med samlivsbrudd eller andre hendelser. Ulike situasjoner i livet kan medføre at man ikke sitter med oppsparte midler.

Hvem kan LeieEie passe for?

Alle som vil bygge seg opp egenkapital

For eksempel:

  • Unge i etableringsfasen med studielån
  • Småbarnsfamilier
  • Enslige med små barn
  • Personer i alle aldre som har gjennomgått samlivsbrudd

Konseptet vårt er også tilpasset familiens utvikling. Beboerne kan oppgradere bolig underveis, og ta med opptjent egenkapital over i ny bolig.

Noen forutsetninger

  • Den oppsparte egenkapitalen vil kun realiseres ved kjøp av boligen. Avsluttes leieforholdet tilfaller disse pengene A. Utvik
  • Tilfredsstillende betalingsevne
  • Vilkår i LeieEie avtalen tilkommer

Dersom du følger innbetalingene over 3 år i denne modellen, vil A. Utvik As hjelpe deg å kjøpe boligen ut (under forutsetning av stabil godkjent inntekt til å betjene lånet).

Har du spørsmål angående denne modellen. Ring oss da vel!
Vår salgssjef Kai Nordal er alltid behjelpelig.

Kai Nordal

Stilling
Salgssjef
E-post
Telefon
+47 404 02 578