A. Utvik - Vi kan borettslag!

Borettslagsmodellen

A.Utvik sverger til borettslagsmodellen og dens fordeler. Siden 2019 har vi kun valgt borettslag som eierform i våre prosjekter. Hvorfor gjør vi dette?

Det er to måter å bo/eie en bolig på i Norge og det er enten i et borettslag (andelseier) eller i et eierseksjonssameie (selveier). Begge er etablerte og trygge valg og du vil uansett boform ha eksklusiv bruksrett til din egen bolig. Så hva er de største forskjellene på disse boformene?

Finansiering

Den største forskjellen i boformene mener vi er finansiering. Når du kjøper en selveier står du selv ansvarlig for å skaffe hele kjøpesummen. Kjøper du en andel i et borettslag er boligen delt opp i to; innskudd og fellesgjeld.

Innskuddet er hva kjøperen selv må skaffe til innbetaling til selger/utbygger. Denne summen kan variere i forskjellige prosjekter, men er minimum 30% i A. Utvik sine prosjekter.

Fellesgjelden er et langsiktig lån som blir tatt opp av borettslaget, med pant i borettslagets eiendom. Som andelseier står du ansvarlig for din andel av fellesgjelden gjennom de månedlige felleskostnadene, kalt finanskostnader. Finanskostnadene består av renter på fellesgjeld og avdrag (etter avdragsfri periode) og fungerer i praksis som det gjør om det var ditt private lån. Fellesgjelden er bundet til bolig og følger andelen om du selger videre.

Hva mener vi i A. Utvik er positivt med finansieringsformen til borettslag?

Dokumentavgift

Fordelen med andelsbolig er at ved videresalg så må ikke kjøper betale dokumentavgift. Dette gjør boligen attraktiv for videresalg, til en god pris.

Kjøper du bruktbolig i et sameie betaler du 2,5% dokumentavgift på salgssummen. Kjøper du ny bolig i sameie, betaler du 2,5% dokumentavgift av boligens andel av tomteverdien.

Når du kjøper bruktbolig i et borettslag, betaler du ikke dokumentavgift. Kjøper du bolig i et nytt borettslag, betaler du 2,5% dokumentavgift av boligens andel av tomteverdien, likt som selveier.

Regler for utleie

I et borettslag er utleie regulert i borettslagslova. Mange tror det ikke er mulig å leie ut bolig i et borettslag, men det er ikke helt korrekt. Det finnes eksempler på hva som er gyldig grunn. Derimot mener vi at denne reguleringen av utleie fører til et mer stabilt bomiljø i et borettslag, hvor en ikke har mange utleieboliger.