Trygghetsgaranti-logo

Trygghetsgaranti

Vi vet at livet er uforutsigbart. Derfor får du en unik trygghetsgaranti når du kjøper bolig hos oss. Helt gratis. En annen viktig ting er at du betaler ikke før du skal flytte inn. Ingen forskudd, ingen betalingskrav før boligen står klar for innflytting. Da kan du bruke tid på å glede deg til du skal flytte inn i leiligheten fremfor å bekymre deg.

Hvis det utenkelige skjer i byggeperioden og før overtakelse av leiligheten kan vår trygghetsgaranti tre i kraft. Når uforutsette hendelser påvirker privatøkonomien din kan dette selvfølgelig også ha en stor betydning for boligkjøpet ditt. Derfor tilbyr vi våre kunder trygghetsgarantien, som dekker følgende uforutsette hendelser:

  • Arbeidsledighet
  • Arbeidsledighet hos ektefelle / samboer
  • Sykdom hos kjøper / ektefelle / samboer som medfører varig inntektsbortfall og som ikke kan avhjelpes av forsikringsordning eller tilsvarende
  • Dødsfall hos ektefelle

Dersom ovennevnte inntreffer kan du når som helst, før innflytting, gå fra kjøpskontrakten.

Har du spørsmål?

Kai Nordal

Stilling
Salgssjef
E-post
Telefon
+47 404 02 578