Kostnad etter avdragsfri periode

Kostnad i avdragsfri periode

* Skattefradraget gjelder første termin og vil bli gradvis lavere etterhvert som lånet nedbetales.