LeieEie gjør drømmen om egen
bolig til virkelighet

LeieEie er et konsept som A. Utvik har etablert for å gjøre det enklere å komme seg inn på boligmarkedet uten egenkapital. Konseptet LeieEie har blitt godt mottatt. Vi nærmer oss 100 LeieEie-boliger.
Les om Camilla som sikret seg drømmeboligen ved å benytte LeieEie

Stadion Terrasse
Bolig
Bygg
Soverom
Areal
LeieEie pr. mnd.
+
202
2
2
83,6m²
12400,-
Bolig 202
Bygg 2
Soverom 2
Areal 83,6m²
LeieEie pr. mnd. 12400,-
+
203
2
2
90m²
13900,-
Bolig 203
Bygg 2
Soverom 2
Areal 90m²
LeieEie pr. mnd. 13900,-
Stadion Amfi
Bolig
Bygg
Soverom
Areal
LeieEie pr. mnd.
+
103
1
2
76m²
11900,-
Bolig 103
Bygg 1
Soverom 2
Areal 76m²
LeieEie pr. mnd. 11900,-
Frakkagjerd Lundal Panorama
Bolig
Bygg
Soverom
Areal
LeieEie pr. mnd.
+
1.2.5
1
2
100m²
13 500,-
Bolig 1.2.5
Bygg 1
Soverom 2
Areal 100m²
LeieEie pr. mnd. 13 500,-

 Slik fungerer modellen

Ved å benytte LeieEie får du mulighet til å flytte inn i splitter ny leilighet som du har rett – men ikke plikt – til å kjøpe når egenka pitalen er på plass. Husleien betales etter en modell som gjør at du automatisk bygger opp egenkapital i leieperioden. Etter fem års leie har du spart opp 15 % egenkapital slik at du kan kjøpe boligen. I tillegg er det helt risikofritt for deg å benytte deg av konseptet.

Det handler om å gjøre det enkelt å komme seg inn på boligmarkedet for familier og enkeltpersoner som ikke har nok egenkapital. LeieEie er et boligsosialt konsept tilpasset alle aldersgrupper.

Med dagens strenge regler for egenkapital er det tøffere enn noengang å komme seg inn i boligmarkedet. Dette gjelder ikke bare unge og nyutdannede, men mennesker som får endret livssituasjon i forbindelse med samlivsbrudd eller andre hendelser. Ulike situasjoner i livet kan medføre at man ikke sitter med oppsparte midler.

Hvem kan LeieEie passe for?

  • Unge i etableringsfasen med studielån
  • Småbarnsfamilier
  • Enslige med små barn
  • Personer i alle aldre som har gjennomgått samlivsbrudd

Konseptet vårt er også tilpasset familiens utvikling. Beboerne kan oppgradere bolig underveis, og ta med opptjent egenkapital over i ny bolig.

Noen forutsetninger;

  • Den oppsparte egenkapitalen vil kun realiseres ved kjøp av boligen. Avsluttes leieforholdet tilfaller disse pengene A. Utvik
  • Modellen forutsetter forventet, positiv markedsutvikling på 2 %
  • Tilfredsstillende betalingsevne
  • Vilkår i LeieEie avtalen tilkommer

Har du spørsmål angående denne modellen. Ring oss da vel!
Vår salgssjef Kai Nordal er alltid behjelpelig.
Du treffer han på telefon 404 02 578 og på følgende mailadresse: kai.nordal@a-utvik.no