Hva er husbanken?

Husbanken er en del av den norske velferdsstaten. Regjeringens mål er at alle skal bo godt og trygt og at boliger og bygg skal være av god kvalitet. Da må boligmarkedet fungere best mulig. Husbanken skal bidra til et velfungerende boligmarked ved å utvikle og formidle kunnskap om boligsektoren, og ved å finansiere boliger.

Hvilken rolle har husbanken i boligprosjektene?

  1. Sørge for at boligene blir miljøvennlige og energivennlige
  2. Sørge for at boligene blir universelt utformede
  3. Gi en god finansiering

Det å bo i en helt ny og husbankfinansiert bolig er både behagelig, og økonomisk gunstig. Boligene overgår vanlige krav til miljøvennlighet og de tilrettelagt for alle. Ingen stenges ute – ingen stenges inne. Boutgiftene vil være lavere enn ellers, mye på grunn av den lave renten i Husbanken. Denne ligger i dag fra 1,57%, mens et lån i en vanlig bank ligger rundt 2,3%. Dette utgjør store summer hver måned, prøv selv i kalkulatoren under.

Hvem kan få lån i husbanken?

Alle – uansett alder – kan få lån i Husbanken. Alle våre prosjekterte leiligheter søkes godkjent for lån i Husbanken med 80% av kjøpesum.

For noen få kan det være aktuelt med startlån fra kommunen til å dekke toppfinansieringen. Dette under forutsetning av at hver enkelt kjøper blir godkjent som låntaker i Husbanken/kommunen innenfor bankenes krav til inntekt og utgifter i henhold til SIFO modell.

Kostnad etter avdragsfri periode

Kostnad i avdragsfri periode

* Skattefradraget gjelder første termin og vil bli gradvis lavere etterhvert som lånet nedbetales.

Hva koster det å bo i egen bolig?

Eksempel med kjøpesum kr 2.350.000,- i Vassbrekke 9

Husbanklån u/avdrag kr. 1.880.000,- kr. 2.396,- per mnd
Topplån renter og avdrag kr. 470.000,- kr. 2.475,- per mnd
Totalt å betale kr. 4.871,- per mnd
25% skattereduksjon – det du får tilbake på skatten             kr.    828,- per mnd
Netto låneutgifter kr. 4.043,- per mnd

Ovennevnte eksempel er basert på flytende rente i Husbanken per november 2016.

3 års fastrente er nå 1,302 per nov. 2016.