Borettslagsmodellen

A.Utvik sverger til borettslagsmodellen og dens fordeler. Siden 2019 har vi kun valgt borettslag som eierform i våre prosjekter. Hvorfor gjør vi dette?

 

Det er to måter å bo/eie en bolig på i Norge og det er enten i et borettslag (andelseier) eller i et eierseksjonssameie (selveier). Begge er etablerte og trygge valg og du vil uansett boform ha eksklusiv bruksrett til din egen bolig. Så hva er de største forskjellene på disse boformene?

Finansiering

Den største forskjellen i boformene mener vi er finansiering. Når du kjøper en selveier står du selv ansvarlig for å skaffe hele kjøpesummen. Kjøper du en andel i et borettslag er boligen delt opp i to; innskudd og fellesgjeld.

 

Innskudd

Innskuddet er hva kjøperen selv må skaffe til innbetaling til selger/utbygger. Denne summen kan variere i forskjellige prosjekter, men er minimum 30% i A. Utvik sine prosjekter.

Fellesgjeld

Fellesgjelden er et langsiktig lån som blir tatt opp av borettslaget, med pant i borettslagets eiendom. Som andelseier står du ansvarlig for din andel av fellesgjelden gjennom de månedlige felleskostnadene, kalt finanskostnader. Finanskostnadene består av renter på fellesgjeld og avdrag (etter avdragsfri periode) og fungerer i praksis som det gjør om det var ditt private lån. Fellesgjelden er bundet til bolig og følger andelen om du selger videre.

 

Kontakt oss
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Ofte stilte spørsmål

Lurer du på hvordan borettslag fungerer? Her har du vanlige spørsmål knyttet til dette:

Hvordan virker finansieringen i et borettslag?Kjøper du leilighet i et borettslagsprosjekt hos A. Utvik så har du 2 alternativer, hvor en gitt prosentandel av kjøpesummen allerede er finansiert for deg. For eksempel kan denne ligge på 70% av kjøpesummen. Fordelen med å kjøpe bolig i et borettslag er at du har valgmuligheter for hvordan du ønsker å finansiere dette.

Alternativ 1 – Betal innskuddet på boligen
Du betaler innskuddet (for eksempel 30% av kjøpesum) og overtar fellesgjelden (70% av kjøpesum). Innskuddet betales direkte til utbygger innen overtakelse og du betjener fellesgjelden via de månedlige felleskostnadene i borettslaget. Vanligvis er det avdragsfrihet minimum 10 år på fellesgjelden og da betaler du kun renter på din andel av fellesgjelden i denne perioden. Avdrag på din andel av fellesgjelden betaler du når avdragsfriheten er utgått, vanligvis med løpetid 30 år.

Alternativ 2 – Betal inn hele eller deler av kjøpesummen
Du som kunde kan betale ned hele eller deler av kjøpesummen når du selv ønsker. Jo mer du betaler ned, jo lavere vil de månedlige felleskostnadene på boligen bli. Om du betaler inn hele kjøpesummen løper kun utgifter til borettslaget i form av felleskostnader drift. Nedbetalingen av fellesgjeld foretas via IN-ordning (individuell nedbetaling).

Kan man betale hele beløpet? Altså innskudd og fellesgjeld?Ja. Innskuddet skal innbetales til utbygger før overtakelse. Fellesgjelden kan hver enkelt beboer nedbetale via IN-ordningen (inidividuell nedbetaling) i den avdragsfrie perioden. Her kan man selv bestemme om en ønsker å betale deler eller hele fellesgjelden.

IN-ordningen er som regel på plass noen måneder etter innflytting.

Er det flytende eller fastrente på fellesgjeld?Flytende rente. For å kunne tilby IN-ordning (individuell nedbetaling) er det en forutsetning fra bank at det er flytende rente på lånet.

Hva inneholder de månedlige felleskostnadene?Godt spørsmål! Så og si alt du trenger å tenke på i hverdagen. 

I et borettslag består deles de felles månedskostnadene i to kategorier, drift og kapital.

Felleskostnader drift består blant annet av tv/internett, kommunale avgifter, drift og vedlikehold, strøm i fellesarealer, renovasjon, forretningsførsel og styrehonorar. Her dekkes det meste av hverdagen i en forutsigbar faktura fra borettslaget. Innboforsikring og eget strømforbruk i bolig kommer utenom dette.

Felleskostnader kapital består av renter og avdrag på fellesgjeld. Som tidligere nevnt er minimum de 10 første årene avdragsfrie og avdrag blir nedbetalt over en periode på 30 år, total løpetid på fellesgjeld er 40 år.

De månedlige kostnadene er spesifisert i prislistene på hvert enkelt prosjekt.

Hva skjer dersom en nabo ikke kan betale felleskostnadene?Borettslaget har en sikringsordning mot nettopp dette, slik at dette ikke går utover deg som nabo.

Er det lov med utleie i et borettslag?I et borettslag er utleie regulert i borettslagslova. Mange tror det ikke er mulig å leie ut bolig i et borettslag, men det er ikke helt korrekt. Det finnes eksempler på hva som er gyldig grunn. Derimot mener vi at denne reguleringen av utleie fører til et mer stabilt bomiljø i et borettslag, hvor en ikke har mange utleieboliger.

Påfaller dokumentavgift ved videresalg av en andelsbolig?Nei. En av fordelene med andelsbolig er at ved videresalg så må ikke kjøper betale dokumentavgift. Dette gjør boligen attraktiv for videresalg, ofte til en god pris.

A. Utvik as

firmapost@autvik.no

+47 52 84 65 70

  • Besøksadresse: Kong Augvalds Veg 8a, 4262 Avaldsnes
  • Postadresse: Postboks 75, 4299 Avaldsnes