Vi heier på ungdommen!

Porten til voksenlivet er for mange å skaffe en egen bolig, og vi vet at oppbygging av privat kapital ofte skapes gjennom en vellykket boligkarriere. Så hvorfor setter vi hinder i veien for de unge?

Dagens krav til egenkapital er ofte den største hindringen for mange. I dag ligger grensen på 15 %, noe som tilsvarer omtrent 500.000 kroner. Dette blir en utfordring for mange. Selv med gode jobber og lønninger som dekker både studielån og huslån, tar ikke finansieringssystemet hensyn til dette.

Vi har tatt denne utfordringen på alvor. Vi heier på ungdommen og legger til rette for at unge skal kunne realisere boligdrømmen sin. Vår målsetting er å hjelpe flest mulig unge mennesker inn i boligmarkedet. Dette gjør vi gjennom vårt LeieEie konsept.

En analyse av Leieeiekonseptet forteller oss at gjennomsnittsinntekten til Leieeiekunder mellom 25 og 30 år, er på samme nivå eller høyere enn gjennomsnittet i Haugesund, i samme kategori. Teoretisk sette ekskluderer samfunnet/pc-en til bankene halvparten av ungdommen fra å tre inn i boligmarkedet.

La oss ta et eksempel:

«Gro, 25 år»
Gro forlot Haugesund for å studere og ta høyere utdannelse. Hun har alltid vært målrettet og selvstendig. I studietiden fikk hun samboer, og etter endt studietid er de nå klar for å flytte hjem til Haugalandet og ta fatt på drømmejobbene de har sikret seg.

Gro er nå 25 år, hun har fullført studier, fått seg jobb og sitter ikke minst på et studielån. Tiden er med andre ord inne for henne og samboeren å begynne voksenlivet for alvor. Men én utfordring gjenstår, hvor skal de bo?

De vurderer å kjøpe hus eller leilighet, men de har rett og slett ikke råd. Gro og samboeren er frustrerte og alt ser mørkt ut. Selv om de har høy nok lønn til å dekke både studielån og huslån tar ikke finansieringssystemet hensyn til dette.

Dette er altså en av grunnene til at vi opprettet LeieEie. Et konsept som har tro på dem, som gjør det mulig å realisere boligdrømmen en gang for alle.

Fortsettelse følger…

Arne