Blåboklandet

Oppbygging av privat kapital skapes ofte gjennom en vellykket boligkarriere. Men for å komme inn på dagens boligmarked, møter en på mange hinder.

Dagens krav til egenkapital er ofte den største hindringen, ikke nødvendigvis betjeningsevnen. I dag er minimumskravet til egenkapital 15 %. Da nærmer en seg 500.000 kroner om en kjøper en bolig til 3.000.000,- kroner. Dette er blitt en skikkelig utfordring for mange. Selv med gode jobber og lønninger som dekker både studielån og huslån, tar ikke finansieringssystemet hensyn til dette.

Finansieringssystemet/banksystemet er i dag blitt et dataprogram på en EDB maskin (Finanstilsynet) som kun hensyntar ligningsattester, lønnsslipper og «vandelsattest» fra kredittmarkedet.

Systemet tar lite hensyn til hvem en er, alder, utdannelse, forbruk og inntekt når det gjelder egenkapitalkravet, eller for den saks skyld, hvor en bor. Det er stor forskjell på Oslo og Haugalandet.

Dersom en skal ha mulighet til å skaffe seg bolig i dag, fremskaffe egenkapital, er det flere måter å gjøre dette på ifølge bank/kredittblåboka:

  • Ta penger ut av sparekonto, ja vel, da hadde det ikke vært noe problem.
  • Låne penger i en annen bank, ja vel, med pant i hva?
  • Ta opp forbrukslån, ja vel, en lovlig mulighet men ikke særlig smart.
  • Få penger/kausjon av foreldre/besteforeldre, ja vel, en mulighet med første prioritet pant dersom en er eneste barn, ellers en stor utfordring for de flest husholdninger
  • Spare penger til 15% egenkapital, ja vel, leie bolig uten skattefradrag og spare mer enn prisstigning?

I A. Utvik har vi tatt denne utfordringen på alvor og legger derfor til rette for at alle samfunnslag skal kunne realisere boligdrømmen sin. A. Utvik har som målsetting å hjelpe flest mulig mennesker inn i boligmarkedet, og dette gjør vi gjennom vårt LeieEie konsept.

Eksempel på LeieEie kan være;

La oss tenke oss at en ny leilighet koster 2.750.000,- kroner. Med dagens regler må en ha egenkapital på 412.500,- kroner

Ved å spare rundt 9000,- i måneden + leie av leilighet i 5 år vil en nå minstekrav til en lånesøknad.
Med en veldig god porsjon selvdisiplin, og høy inntekt er dette en mulighet.

Spør oss da vel – det koster ingenting!

Arne